Skype 4.2.0.169

Skype 4.2.0.169

Microsoft – 1,4MB – Freeware – Android iPhone Windows Mac
ra khỏi 1644 phiếu
Tiêu đề: Skype 4.2.0.169
Kích thước: 1,4MB
Yêu cầu:
  • Android
  • iPhone
  • Windows
  • Mac
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 21/05/2010
Nhà phát hành: Microsoft
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 74.047 UpdateStar có Skype cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản