Skype 4.0.0.227

Skype 4.0.0.227

Microsoft – 1,4MB – Freeware – Android iPhone Windows Mac
ra khỏi 1644 phiếu
Tiêu đề: Skype 4.0.0.227
Kích thước: 1,4MB
Yêu cầu:
  • Android
  • iPhone
  • Windows
  • Mac
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 03/06/2009
Nhà phát hành: Microsoft
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập What's new in Skype 4.0.0.227:

bugfix: Configuration settings for some users were being lost when upgrading from 3.x to 4.0
bugfix: Fixes for miscellaneous crashes
bugfix: Fixes for Video rendering issues
bugfix: Fixed "Disk I/O error" on sign-in
bugfix: Skype occassionally crashed when shutting down

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 74.047 UpdateStar có Skype cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản